Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

Authorized person Phone
Planlama (Tetkikler) +90 312 416 63 23
Eğitim (Yönetim Sistemleri-TS EN ISO 9001 Kalite ve diğer yönetim sistemleri, sürekli iyileştirme eğitimleri, çalıştay/ uygulama eğitimleri) +90 312 416 63 28 - 416 63 08
Koordinasyon (Sistem Belgelendirme İlk Başvuru)

Phones of Units

Units
Genel  Show
Personel Belgelendirme Müdürlüğü  Show
Sistem Belgelendirme Müdürlüğü  Show
Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü  Show
Return to Old Site