TSE’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara bağlı komitelerin listesine aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz:

Mevcut ayna komiteler ve takip ettikleri uluslararası komite ve alt komitelerin listesi aşağıdadır. Çalışma alanınızla örtüşen ayna komiteyi tespit ederek üyelik başvurusunda bulunabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 
BİLİŞİM
Komite Sorumlusu : Uğur DEMİRCİ (0312 416 64 10) standart1@tse.org.tr
 
MTC 195 : YAPAY ZEKA
ISO/IEC JTC 1/SC 42 – Yapay Zeka (Artificial Intelligence)
CEN/CLC/JTC 21 – Yapay Zeka (Artificial Intelligence)
 
Komite Sorumlusu : Pınar ARSLAN standart8@tse.org.tr
 
MTC 194 : ARŞİVLER/BELGE YÖNETİMİ
ISO/TC 46/SC 11 – Arşivler/Belge Yönetimi (Archives/Records Management)
 
MTC 70 : BİLGİ TEKNOLOJİLERİ – GÜVENLİK TEKNİKLERİ
CEN/CLC/JTC 13 – Siber Güvenlik ve Bilgi Güvenliği (Cybersecurity and Data Protection)
ISO/IEC JTC1/SC 27 – Bilgi Teknolojileri Güvenlik Teknikleri (IT Security Techniques)
 
MTC 69 : YAZILIM VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
ISO/IEC JTC1/SC 7 – Yazılım Mühendisliği (Software Engineering)
ISO/IEC JTC1/SC 40 – BT Hizmet Yönetimi ve BT Yönetişimi (IT Service Management and IT Governance)
 
MTC 67 : BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
ISO/IEC JTC1 – Bilgi Teknolojileri (Information Technology)
 
MTC 51 : SAĞLIK BİLİŞİMİ
CEN/TC 251 – Sağlık Bilişimi (Health Informatics)
ISO/TC 215 – Sağlık Bilişimi (Health Informatics)
 
MTC 159 : BULUT BİLİŞİM VE DAĞITIK PLATFORMLAR
ISO/IEC JTC 1/SC 38 – Bulut Bilişim ve Dağıtık Platformlar (Cloud Computing and Distributed Platforms)
 
MTC 169 : SES, RESİM, MULTİMEDYA ve HİPERMEDYA BİLGİSİ KODLAMASI
ISO/IEC JTC 1/SC 29 – Ses, Resim, Multimedya ve Hipermedya Bilgisi Kodlaması (Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information)
 
Komite Sorumlusu : Hatice YILMAZ (0312 416 62 21) standart7@tse.org.tr
 
MTC 193 : BLOK ZİNCİR TEKNOLOJİLERİ
ISO/TC 307 – Blok Zincir Teknolojileri (Blockchain and Distributed Ledger Technologies)
 
MTC 117 : YAZILIM ERGONOMİSİ VE İNSAN BİLGİSAYAR İLETİŞİMİ
ISO/TC 159/SC 4 – İnsan-Sistem Etkileşim Ergonomisi (Ergonomics of Human-System Interaction)
 
MTC 94 : COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
ISO/TC 211 – Coğrafik Bilgi Sistemleri (Geographic Information/Geomatics)
 
ÇEVRE
Komite Sorumlusu : Hasan Emre KARADENİZ (0312 416 64 10) standart5@tse.org.tr
 
MTC 39 : SU KALİTESİ
CEN/TC 164 – Su Temini (Water Supply)
CEN/TC 230 – Su Analizi (Water Analysis)
ISO/TC 147 – Su Kalitesi (Water Quality)
ISO/TC 147/SC 2 – Fiziksel, Kimyasal ve Biyokimyasal Yöntemler (Physical, Chemical, Biochemical Methods)
ISO/TC 147/SC 4 – Mikrobiyolojik Yöntemler (Microbiological Methods)
ISO/TC 147/SC 5 – Biyolojik Yöntemler (Biological Methods)
 
Komite Sorumlusu : Pınar ARSLAN standart8@tse.org.tr
 
MTC 41 : TOPRAK KALİTESİ
ISO/TC 190 – Toprak Kalitesi (Soil Quality)
ISO/TC 190/SC 3 – Kimyasal Yöntemler ve Toprak Özelikleri (Chemical Methods and Soil Characteristic)
ISO/TC 190/SC 4 – Biyolojik Metotlar (Biological Methods)
 
MTC 40 : HAVA KALİTESİ
CEN/TC 264 – Hava Kalitesi (Air Quality)
ISO/TC 146 – Hava Kalitesi (Air Quality)
ISO/TC 146/SC 1 – Sabit Emisyon Kaynakları (Stationary Source Emission)
ISO/TC 146/SC 2 – Çalışma Alanları Atmosferi (Workplace Atmospheres)
 
ELEKTRİK, ELEKTROTEKNİK VE GÜVENLİK
Komite Sorumlusu : Ferhat ARSLAN (0312 416 64 10) standart6@tse.org.tr
 
MTC 122 : DÖNER MAKİNELER
CLC/TC 2 – Döner Makineler (Rotating Machinery)
IEC/TC 2 – Döner Makineler (Rotating Machinery)
 
Komite Sorumlusu : Uğur DEMİRCİ (0312 416 64 10) standart1@tse.org.tr
 
MTC 199 : ELEKTRİK ENERJİSİ ÖLÇÜMÜ VE KONTROLÜ
CLC/TC 13 – Elektrik Enerjisi Ölçümü ve Kontrolü (Electrical Energy Measurement and Control)
 
Komite Sorumlusu : Fatma Beyhan ALTUNOK (0312 416 64 43) standart4@tse.org.tr
 
MTC 126 : EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ ALETLERİN GÜVENLİĞİ
CLC/TC 61 – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Aletlerin Güvenliği (Safety of Household and Similar Electrical Appliances)
IEC/TC 61 – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Aletlerin Güvenliği (Safety of Household and Similar Electrical Appliances)
IEC/SC 61B – Ev ve Ticari Kullanıma Yönelik Mikrodalga Cihazların Güvenliği (Safety of Microwave Appliances for Household and Commercial Use)
IEC/SC 61C – Ev ve Ticari Kullanıma Yönelik Soğutma Cihazların Güvenliği (Safety of Refrigeration Appliances for Household and Commercial Use)
IEC/SC 61D – Ev ve Benzeri Amaçlı İklimlendirme Aletleri (Appliances for Air-Conditioning for Household and Similar Purposes)
IEC/SC 61J – Ticari Kullanım için Elektrikli Motorla Çalışan Temizlik Cihazları (Electrical Motor-Operated Cleaning Appliances for Commercial Use)
 
MTC 196 : TELEKOMÜNİKASYON EKİPMANLARININ ELEKTROTEKNİK YÖNLERİ
CLC/TC 215 – Telekomünikasyon Ekipmanlarının Elektronteknik Yönleri (Electrotechnical Aspects of Telecommunication Equipment)
 
MTC 129 : EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ ALETLERİN PERFORMANSI
CLC/TC 59X – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Aletlerin Performansı (Performance of Household and Similar Electrical Appliances)
IEC/TC 59 – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Aletlerin Performansı (Performance of Household and Similar Electrical Appliances)
IEC/SC 59A – Elektrikli Bulaşık Makinaları (Electric Dishwashers)
IEC/SC 59C – Isıtma Cihazları (Heating Appliances)
IEC/SC 59D – Ev Tipi ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Çamaşır Makinelerinin Performansı (Performance of Household and Similar Electrical Laundry Appliances)
IEC/SC 59F – Yüzey Temizleme Cihazları (Surface Cleaning Appliances)
IEC/SC 59K – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Pişirme Cihazlarının Performansı (Performance of Household and Similar Electrical Cooking Appliances)
IEC/SC 59L – Küçük Ev Aletleri (Small Household Appliances)
IEC/SC 59M – Elektrikli Ev ve Benzeri Soğutma ve Dondurma Cihazlarının Performansı (Performance of Electrical Household and Similar Cooling and Freezing Appliances)
ISO/PC 316 – Su Tasarruflu Ürünler – Derecelendirme (Water efficient products – Rating)
 
MTC 142 : ELEKTRİK TESİSAT VE ELEKTRİK ÇARPMASINA KARŞI KORUMA
CLC/TC 64 – Elektrik Tesisat ve Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma (Electrical Installations and Protection Against Electric Shock)
IEC/TC 64 – Elektrik Tesisat ve Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma (Electrical Installations and Protection Against Electric Shock)
 
Komite Sorumlusu : Hasan Emre KARADENİZ (0312 416 64 10) standart5@tse.org.tr
 
MTC 188 : NAKİT, DEĞERLİ EŞYALAR VE VERİ ORTAMININ GÜVENLİ DEPOLANMASI
CEN/TC 263/WG 3 – Güvenli Kilitler (Safe Locks)
 
ELEKTRİK ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIM
Komite Sorumlusu : Fatma Beyhan ALTUNOK (0312 416 64 43) standart4@tse.org.tr
 
MTC 27 : GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ
CLC/TC 14 – Güç Transformatörleri (Power Transformers)
IEC/TC 14 – Güç Transformatörleri (Power Transformers)
 
MTC 34 : ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ
CLC/TC 38 – Ölçü Transformatörleri (Instrument Transformers)
IEC/TC 38 – Ölçü Transformatörleri (Instrument Transformers)
 
AYDINLATMA VE BİNA İÇİ TESİSLERİ İLE YARDIMCI DONANIMLARI
Komite Sorumlusu : Fatma Beyhan ALTUNOK (0312 416 64 43) standart4@tse.org.tr
 
MTC 113 : PATLAYICI MADDE ORTAMLARI İÇİN EKİPMANLAR
CLC/TC 31 – Potensiyel Olarak Patlayıcı Madde Ortamları için Elektrikli Techizat (Electrical Apparatus for Potentially Explosive Atmospheres)
IEC/TC 31 – Patlayıcı Madde Ortamları için Ekipmanlar (Equipment for Explosive Atmospheres)
 
MTC 33 : AYDINLATMA ARMATÜRLERİ VE İLGİLİ DONANIM
CEN/TC 169- Işık ve Aydınlatma (Light and Lighting)
IEC/TC 34- Lambalar ve İlgili Ekipman (Lamps and Related Equipment)
 
MTC 30 : FİŞLER, PRİZLER VE ANAHTARLAR
CLC/TC 23BX – Ev ve Benzer Amaçla Kullanılan Anahtarlar, Kutular ve Mahfazalar, Doğru Akım (d.a.) Almak ve Elektrikli Araçları (Bağlayıcıları Dahil) Şarj Etmek için Fişler ve Prizler (Switches, Boxes and Enclosures for Household and Similar Purposes, Plugs and Socket Outlets for D.C. and for the Charging of Electrical Vehicles Including Their Connector)
IEC/TC 23 – Elektrikli Aksesuarlar (Electrical Accessories)
IEC/SC 23A – Kablo Yönetimi Sistemleri (Cable Management Systems)
IEC/SC 23B – Fişler, Prizler ve Anahtarlar (Plugs, Socket-Outlets and Switches)
IEC/SC 23E – Ev Kullanımı için Devre Kesiciler ve Benzer Ekipmanlar (Circuit-Breakers and Similar Equipment for Household Use)
IEC/SC 23G – Cihaz Fiş ve Prizleri (Appliance Couplers)
IEC/SC 23H – Endüstriyel Uygulamalar ve Elektrikli Araçlar için Fişler, Prizler ve Anahtarlar (Plugs, Socket-Outlets and Couplers for Industrial and Similar Applications, and for Electric Vehicles)
 
İLETKENLER KABLOLAR VE YALITIM MALZEMELERİ
Komite Sorumlusu : Fatma Beyhan ALTUNOK (0312 416 64 43) standart4@tse.org.tr
 
MTC 29 : ELEKTRİK KABLOLARI
CLC/TC 20 – Elektrik Kabloları (Electric Cables)
IEC/TC 20 – Elektrik Kabloları (Electric Cables)
IEC/TC 18A – Gemilerde ve Hareketli ve Sabit Platformlarda Kullanılan Kablolar (Electric Cables for Ships and Mobile and Fixed Offshore Units)
 
YÜKSEK GERİLİM TEKNİKLERİ VE YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMLERİ
Komite Sorumlusu : Fatma Beyhan ALTUNOK (0312 416 64 43) standart4@tse.org.tr
 
MTC 28 : YÜKSEK GERİLİM-ALÇAK GERİLİM ANAHTARLAMA VE KONTROL ÜNİTELERİ
CLC/TC 17AC – Yüksek Gerilim Şalt ve Kumanda Cihazları (High-Voltage Switchgear and Controlgear)
CLC/TC 121A – Düşük Voltaj Anahtarlama ve Kontrol Donanımı (Low-Voltage Switchgear and Controlgear)
IEC/TC 17 – Şalt ve Kumanda Cihazları (Switchgear and Controlgear)
IEC/SC 17A – Yüksek Gerilim Şalt ve Kumanda Cihazları (High Voltage Switchgear and Controlgear)
IEC/SC 17C – Yüksek Gerilimli Hazır Şalt ve Kumanda Tertibatı (High Voltage Prefabricated Switchgear and Controlgear Assemblies)
IEC/TC 121 – Anahtarlama ve Kontrol Düzeni ve Düşük Voltaj için Donanımları (Switchgear and Controlgear and Their Assemblies for Low Voltage)
IEC/SC 121A – Düşük Voltaj Anahtarlama ve Kontrol Donanımı (Low-Voltage Switchgear and Controlgear)
IEC/SC 121B – Düşük Voltaj Anahtarlama ve Kontrol Donanımları (Low-Voltage Switchgear and Controlgear Assemblies)
 
MTC 136 : YILDIRIMDAN KORUNMA
CLC/TC 81X – Yıldırımdan Korunma (Lightning Protection)
IEC/TC 81 – Yıldırımdan Korunma (Lightning Protection)
 
MTC 144 : YÜKSEK VOLTAJ VE YÜKSEK AKIM DENEY TEKNİKLERİ
IEC/TC 42 – Yüksek Voltaj ve Yüksek Akım Deney Teknikleri (High-voltage and high-current test techniques)
 
ELEKTRONİK
Komite Sorumlusu : Fatma Beyhan ALTUNOK (0312 416 64 43) standart4@tse.org.tr
 
MTC 180 : ELEKTRİKLİ KARA TAŞITLARI İÇİN ELEKTRİK SİSTEMLERİ
IEC/TC 69 – Elektrikli Motorlu Kara Araçları ve Endüstriyel Kamyonlar için Elektrik / Enerji Transfer Sistemleri (Electrical Power/Energy Transfer Systems for Electrically Propelled Road Vehicles and Industrial Trucks)
CLC/TC 69X – Elektrikli Kara Taşıtları için Elektrik Sistemleri (Electrical Systems for Electric Road Vehicles)
 
MTC 38 : SES, VİDEO VE ÇOKLU ORTAM SİSTEMLERİ VE EKİPMANLARI
CLC/TC 209 – Ses, Video ve Çoklu Ortam (Mültimedya) Sistemleri ve Ekipmanları (Audio, Video and Multimedia Systems and Equipment)
CLC/TC 100X – Ses, Video ve Multimedya Sistemleri ve Donanımı ve İlgili Alt Sistemler (Audio, Video and Multimedia Systems and Equipment and Related Sub-systems)
CLC/TC 108X – Ses/Video Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Alanındaki Elektrik Donanımının Güvenliği (Safety of Electronic Equipment Within the Fields of Audio/Video, Information Technology and Communication Technology)
IEC/TC 100 – Ses, Video ve Çoklu Ortam (Mültimedya) Sistemleri ve Ekipmanları (Audio, Video and Multimedia Systems and Equipment)
 
MTC 36 : ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK
CLC/TC 210 – Elektromanyetik Uyum (Electromagnetic Compatibility (EMC))
CIS/A – Radyo Bozulma Ölçümleri Veri İstatistiki Yöntemler (Radio-Interference Measurements and Statistical Methods)
CIS/B – Endüstriyel Bilimsel ve Tıbbi Cihazlar ile İlgili Radyo Frekans Bozulmaları (Interference Relating to Industrial, Scientific and Medical Radio-Frequency Apparatus, to Other (Heavy) Industrial Equipment, to Overhead Power Lines, to High Voltage Equipment and to Electric Traction)
CIS/D – İçten Yanmalı Motorlu Cihazlar ve Araçlardaki Elektrik/Elektronik Cihazların Elektromanyetik Bozulmaları (Electromagnetic Disturbances Related to Electric/Electronic Equipment on Vehicles and Internal Combustion Engine Powered Devices)
CIS/F – Elektrikli Ev Aletleri ve Benzeri Cihazlar, El Aletleri, Aydınlatma Cihazları ile İlgili Bozulmalar (Interference Relating to Household Appliances, Tools, Lighting Equipment and Similar Apparatus)
CIS/H – Radyo Hizmetleri Koruma Sınır Değerleri (Limits for the Protection of Radio Services)
CIS/I – Bilgi Teknolojisi Ekipmanı, Çoklu Ortam (Mültimedya) Ekipmanı ve Alıcıların Elektromanyetik Uyumu (Electromagnetic Compatibility of Information Technology Equipment, Multimedia Equipment and Receivers)
IEC/TC 77 – Elektromanyetik Uyumluluk (Electromagnetic Compatibility)
IEC/SC 77A – EMC – Düşük Frekans Olayları (EMC – Low Frequency Phenomena)
IEC/SC 77B – Yüksek Frekans Olayları (High Frequency Phenomena)
 
MTC 171 : ELEKTROSTATİK
CLC/SR 101 – Elektrostatik (Electrostatics)
IEC/TC 101 – Elektrostatik (Electrostatics)
 
Komite Sorumlusu : Pınar ARSLAN standart8@tse.org.tr
 
MTC 173 : KATMANLI İMALAT
CEN/TC 438 – Katmanlı İmalat (Additive Manufacturing)
ISO/TC 261 – Katmanlı İmalat (Additive Manufacturing)
 
SANAYİ HİZMETLERİ
Komite Sorumlusu : Ferhat ARSLAN (0312 416 64 10) standart6@tse.org.tr
 
MTC 131 : ARAÇLAR İÇİN DOĞALGAZ DOLUM İSTASYONLARI
CEN/TC 326 – Doğal Gazlı Araçlar – Dolum ve İşletme (Natural Gas Vehicles – Fuelling and Operation)
ISO/TC 340 – Doğalgaz Dolum İstasyonları (Natural Gas Fuelling Stations)
 
YAPI MALZEMELERİ
Komite Sorumlusu : Hasan Emre KARADENİZ (0312 416 64 10) standart5@tse.org.tr
 
MTC 162 : YAPI İSKELELERİ
CEN/TC 53 – Yapı İskeleleri (Temporary Works Equipment)
 
MTC 114 : KAGİR BİRİMLER
CEN/TC 125 – Kagir birimler (Masonry)
 
MTC 19 : SIHHİ TESİSAT GEREÇLERİ
CEN/TC 163 – Sıhhi Tesisat Gereçleri (Sanitary Appliances)
 
MTC 18 : AGREGALAR
CEN/TC 154 – Agregalar (Aggregates)
 
MTC 12 : BETON VE İLGİLİ ÜRÜNLER
CEN/TC 104 – Beton ve İlgili Ürünler (Concrete and Related Products)
ISO/TC 71 – Beton, Betonarme ve Öngerilimli Beton (Concrete, Reinforced Concrete and Pre-stressed Concrete)
ISO/TC 71/SC 4 – Yapı Betonları için Performans Gereklilikleri (Performance Requirements for Structural Concrete)
ISO/TC 71/SC 5 – Beton Yapılar için Basitleştirilmiş Tasarım Standardı (Simplified Design Standard for Concrete Structures)
 
MTC 9 : ÇİMENTO VE YAPI KİREÇLERİ
CEN/TC 51 – Çimento ve Yapı Kireçleri (Cement and Building Limes)
 
MTC 20 : GAZBETON VEYA GÖZENEKLİ HAFİF AGREGALI BETONLARIN ÖN YAPIMLI DONATILI BİLEŞENLERİ
CEN/TC 177 – Gazbeton veya Gözenekli Hafif Agregalı Betonlar veya Gaz ve Köpük Betonların Önyapımlı Bileşenleri (Prefabricated Reinforced Components of Autoclaved Aerated Concrete or Light-Weight Aggregate Concrete with Open Structure)
 
İZOLASYON, KAPLAMA VE YARDIMCI YAPI MALZEMELERİ
Komite Sorumlusu : Hasan Emre KARADENİZ (0312 416 64 10) standart5@tse.org.tr
 
MTC 10 : SERAMİK KAROLAR
CEN/TC 67 – Seramik Karolar (Ceramic Tiles)
CEN/TC 339 – Yaya Yollarının Kaymaya Direnci – Değerlendirme Yöntemleri (Slip Resistance of Pedestrian Surfaces – Methods of Evaluation)
ISO/TC 189 – Seramik Karo (Ceramic Tile)
 
MTC 17 : BİNALARDA KULLANILAN CAM
CEN/TC 129 – Binalarda Kullanılan Cam (Glass in Building)
ISO/TC 160 – Binalarda Kullanılan Cam (Glass in Building)
 
MTC 11 : ISI YALITIM MALZEMELERİ VE ÜRÜNLERİ
CEN/TC 88 – Isı Yalıtım Malzemeleri ve Ürünleri (Thermal Insulating Materials and Products)
ISO/TC 163 – Binalarda Isı Performansı ve Enerji Kullanımı (Thermal Performance and Energy Use in the Built Environment)
 
MTC 16 : BİNDİRMELİ ÇATI ÖRTÜSÜ VE DUVAR KAPLAMASI ÜRÜNLERİ
CEN/TC 128 – Sürekli Olmayan Çatı Örtüsü için Çatı Kaplama Malzemeleri ve Dış Cephe Kaplamaları için Ürünler (Roof Covering Products for Discontinuous Laying and Products for Wall Cladding)
 
MTC 23 : KARAYOLU MALZEMELERİ
CEN/TC 227 – Karayolu Malzemeleri (Road Materials)
 
MTC 124 : BACALAR
CEN/TC 166 – Bacalar (Chimneys)
 
Komite Sorumlusu : Uğur DEMİRCİ (0312 416 64 10) standart1@tse.org.tr
 
MTC 25 : SU YALITIM ÖRTÜLERİ
CEN/TC 254 – Su Yalıtımı için Esnek Levhalar (Flexible Sheets For Waterproofing)
 
MTC 21 : GEOSENTETİK MAMULLER
CEN/TC 189 – Jeosentetikler (Geosynthetics)
ISO/TC 221 – Jeosentetikler (Geosynthetics)
 
YAPI GÜVENLİĞİ VE AKUSTİK
Komite Sorumlusu : Hasan Emre KARADENİZ (0312 416 64 10) standart5@tse.org.tr
 
MTC 177 : YAPI BİLGİ MODELLEMESİ
ISO/TC 59/SC 2 – Terminoloji ve Dillerin Uyumlaştırılması (Terminology and harmonization of languages)
ISO/TC 59/SC 13 – Yapı Bilgi Modellemesi, Binalar ve İnşaat Mühendisliği ile İlgili Bilgilerin Organizasyonu ve Sayısallaştırılması (Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM))
 
MTC 14 : BİNA MALZEMELERİNİN VE BİNALARIN AKUSTİK ÖZELLİKLERİ
CEN/TC 126 – Bina Malzemelerinin ve Binaların Akustik Özellikleri (Acoustic Properties of Building Elements and of Buildings)
ISO/TC 43 – Akustik (Acoustics)
ISO/TC 43/SC 1 – Ses-Yalıtım (Noise)
ISO/TC 43/SC 2 – Bina Akustiği (Building Acoustics)
 
MTC 111 : YAPILARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
CEN/TC 350 – Yapı işlerinin sürdürülebilirliği (Sustainability of construction Works)
ISO/TC 59/SC 16 – Yapı çevresinin kullanılabilirliği ve erişilebilirliği (Accessibility and usability of the built environment)
ISO/TC 59/SC 17 – Yapı inşasında sürdürülebilirlik (Sustainability in building construction)
ISO/TC 205 – Yapı çevresi tasarımı (Building environment design)
 
MTC 110 : ÇELİK YAPILAR
CEN/TC 135 – Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları (Execution of steel structures and aluminium structures)
CEN/TC 250 – Yapısal Eurokodlar (Structural eurocodes)
CEN/TC 297 – Serbest duran endüstriyel bacalar (Free -standing industrial chimney)
ISO/TC 59/SC 8 – Derz Malzemeleri (Sealants)
ISO/TC 59/SC 13 – Yapı işleri hakkında enformasyon organizasyonu (Organization of information about construction works)
ISO/TC 59/SC 14 – Tasarım ömrü (Design life)
ISO/TC 98 – Yapıların tasarımı için esaslar (Bases for design of structures)
ISO/TC 167 – Çelik ve alüminyum yapılar (Steel and aluminium structures)
 
MTC 148 : GEOTEKNİK
CEN/TC 396 – Yer Çalışması (Earthworks)
CEN/TC 341 – Geoteknik Araştırma ve Testler (Geotechnical Investigation and Testing)
ISO/TC 182 – Geoteknik (Geotechnics)
 
MTC 149 : YAPISAL MESNETLER
CEN/TC 167 – Yapısal Mesnetler (Structural Bearings)
 
Komite Sorumlusu : Ferhat ARSLAN (0312 416 64 10) standart6@tse.org.tr
 
MTC 151 : ANTİ-SİSMİK CİHAZLAR
CEN/TC 340 – Anti-Sismik Cihazlar (Anti-Seismic Devices)
 
KİMYA
Komite Sorumlusu : Uğur DEMİRCİ (0312 416 64 10) standart1@tse.org.tr
 
MTC 187 : PLASTİKLER
CEN/TC 249 – Plastikler (Plastics)
 
MTC 175 : YÜZEY AKTİF MADDELER
CEN/TC 276 – Yüzey Aktif Maddeler (Surface Active Agents)
ISO/TC 91 – Yüzey Aktif Maddeler (Surface Active Agents)
 
MTC 186 : KÖMÜR VE KOK KÖMÜRÜ
ISO/TC 27 – Kömür ve Kok Kömürü (Coal and coke)
 
MTC 2 : BOYALAR VE VERNİKLER
CEN/TC 139 – Boyalar ve vernikler (Paints and varnishes)
ISO/TC 35 – Boyalar ve vernikler (Paints and varnishes)
ISO/TC 35/SC 9 – Boya ve vernikler için genel deney yöntemleri (General test methods for paints and varnishes)
 
Komite Sorumlusu : Pınar ARSLAN standart8@tse.org.tr
 
MTC 176 : KOZMETİK
CEN/TC 392 – Kozmetik (Cosmetics)
ISO/TC 217 – Kozmetik (Cosmetics)
 
PETROKİMYA
Komite Sorumlusu : Hasan Emre KARADENİZ (0312 416 64 10) standart5@tse.org.tr
 
MTC 81 : PLASTİK BORULAR, DONANIMLAR VE BAĞLANTI PARÇALARI
CEN/TC 155 – Plastik boru ve Kanalı sistemleri (Plastics piping systems and dusting systems)
ISO/TC 138 – Sıvıların aktarımında kullanılan plastik borular, donanımlar ve valflar (Plastic pipes, fittings, and valves for the transport of fluids)
ISO/TC 138/SC 6 – Her türlü kullanım için takviyeli plastik borular ve aksamlar (Reinforced plastics pipes and fittings for all applications)
 
Komite Sorumlusu : Ferhat ARSLAN (0312 416 64 10) standart6@tse.org.tr
 
MTC 146 : ÇAKMAKLAR
ISO/TC 61/SC 4 – Yanma Özelliği (Burning Behaviour)
 
MTC 105 : DOĞAL GAZ
ISO/TC 67 – Petrol, Petrokimya ve Doğalgaz Endüstrisi için Açık Deniz Yapıları, Malzemeler ve Ekipmanları (Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries)
 
PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ
Komite Sorumlusu : Ferhat ARSLAN (0312 416 64 10) standart6@tse.org.tr
 
MTC 105 : DOĞAL GAZ
CEN/TC 12 – Petrol, Petrokimya ve Doğalgaz Endüstrisi için Açık Deniz Yapıları, Malzemeler ve Ekipmanları (Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries)
ISO/TC 67/SC 2 – Boru Hattı Ulaştırma Sistemi (Pipeline Transportation Systems)
ISO/TC 193 – Doğal Gaz (Natural gas)
ISO/TC 193/SC 1 – Doğal Gaz Analizi (Analysis of natural gas)
 
MTC 1 : PETROL ÜRÜNLERİ, GAZ VE SIVI YAKITLAR, YAĞLAR VE İLGİLİ ÜRÜNLER
CEN/TC 19 – Gaz ve sıvı yakıtlar, yağlar ve ilgili ürünler (Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products)
ISO/TC 28 – Petrol ürünleri ve yağlayıcılar (Petroleum products and lubricants)
ISO/TC 28/SC 4 – Sınıflandırmalar ve spesifikasyonlar (Classifications and specifications)
ISO/TC 28/SC 5 – Soğutulmuş hidrokarbonların ölçümü ve petrol bazlı olmayan sıvılaştırılmış gaz yakıtlar (Measurement of refrigerated hydrocarbon and non-petroleum based liqufied gaseous fuels)
 
Komite Sorumlusu :Uğur DEMİRCİ (0312 416 64 10) standart1@tse.org.tr
 
MTC 3 : BİTÜMLÜ BAĞLAYICILAR
CEN/TC 336 – Bitümlü Bağlayıcılar (Bituminous binders)
 
MADEN
Komite Sorumlusu : Hasan Emre KARADENİZ (0312 416 64 10) standart5@tse.org.tr
 
MTC 109 : DOĞAL TAŞLAR
CEN/TC 246 – Doğal Taşlar (Natural Stones)
ISO/TC 328 – İşlenmiş Taşlar (Engineered stones)
 
İMALAT MAKİNELERİ VE TAKIMLARI
Komite Sorumlusu : Ferhat ARSLAN (0312 416 64 10) standart6@tse.org.tr
 
MTC 190 : SERTLİK TESTİ
ISO/TC 164/SC 3 – Sertlik Testi (Hardness Testing)
 
MTC 123 : AKIŞKAN GÜÇ SİSTEMLERİ
CEN/TC 208 – Boru ve Boru Hatlarındaki Eklemler için Elastomerik Contalar (Elastomeric Seals for Joints in Pipework and Pipelines)
ISO/TC 131 – Akışkan güç sistemleri (Fluid power systems)
ISO/TC 131/SC 3 – Silindirler (Cylinders)
ISO/TC 131/SC 4 – Konnektörler ve Benzeri Ürünler ve Parçalar (Connectors and Similar Products and Components)
ISO/TC 131/SC 5 – Kontrol Ürünleri ve Parçaları (Control Products and Components)
ISO/TC 131/SC 6 – Kirlenme Kontrolü (Contamination Control)
ISO/TC 131/SC 7 – Mühürleme Cihazları (Sealing Devices)
ISO/TC 131/SC 9 – Montaj ve Sistemleri (Installations and Systems)
 
MTC 121 : RULMANLI YATAKLAR
ISO/TC 4 – Rulmanlar (Rolling bearings)
ISO/TC 4/SC 4 – Toleranslar (Tolerances)
ISO/TC 4/SC 5 – İğneli rulmanlar (Needle roller bearings)
ISO/TC 4 SC/6 – Yatak elemanları ve aksesuarları (Insert bearings and accessories)
ISO/TC 4 SC/7 – Küresel kaymalı yataklar (Spherical plain bearings)
ISO/TC 4/SC 8 – Yük kapasitesi ve ömrü (Load ratings and life)
ISO/TC 4/SC 9 – Konik makaralı rulmanlar (Tapered roller bearings)
ISO/TC 4/SC 11 – Doğrusal hareketli rulmanlar (Linear motion rolling bearings)
 
MTC 161 : TAKIM TEZGAHLARI
CEN/TC 142 – Ağaç İşleme Makinaları – Güvenlik (Woodworking machines – Safety)
ISO/TC 39 – Takım Tezgahları (Machine Tools)
ISO/TC 39/SC 4 – Ağaç İşleme Makinaları (Woodworking Machines)
 
MTC 178 : MAKİNE GÜVENLİĞİ
CEN/TC 114 – Makine Güvenliği (Safety of Machinery)
ISO/TC 199 – Makine Güvenliği (Safety of Machinery)
 
OTOMOTİV
Komite Sorumlusu : Ferhat ARSLAN (0312 416 64 10) standart6@tse.org.tr
 
MTC 84 : GEMİ VE DENİZCİLİK TEKNOLOJİSİ
CEN/TC 15 – İç Su Seyrüsefer Gemileri (Inland Navigation Vessels)
ISO/TC 8 – Gemi ve Denizcilik Teknolojisi (Ships and Marine Technology)
ISO/TC 8/SC 2 – Deniz Çevresini Koruma (Marine Environment Protection)
ISO/TC 8/SC 3 – Boru Donanımı ve Makineler (Piping and Machinery)
ISO/TC 8/SC 7 – İç Su Seyrüsefer Gemileri (Inland Navigation Vessels)
ISO/TC 8/SC 8 – Gemi Tasarımı (Ship Design)
ISO/TC 8/SC 11 – Çok türlü, İç Su Seyrüsefer ve Kısa Sefer Gemi Taşımacılığı (Intermodal, Inland Navigation and Short Sea Shipping)
ISO/TC 8/SC 12 – Gemi ve Denizcilik Teknolojisi-Büyük Yatlar (Ships and Marine Technology-Large Yachts)
 
Komite Sorumlusu : Uğur DEMİRCİ (0312 416 64 10) standart1@tse.org.tr
 
MTC 154 : YOL EKİPMANLARI
CEN/TC 226 – Yol Ekipmaları (Road Equipment)
 
MAKİNE GÜVENLİĞİ
Komite Sorumlusu : Ferhat ARSLAN (0312 416 64 10) standart6@tse.org.tr
 
MTC 88 : ASANSÖRLER, YÜRÜYEN MERDİVENLER VE YÜRÜYEN BANTLAR
CEN/TC 10 – Asansörler (Lifts)
ISO/TC 178 – Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürür yollar (Lifts, escalators and moving walks)
 
MTC 164 : MEKANİK TİTREŞİMLER
ISO/TC 108 – Mekanik Titreşim, Darbe ve Durum Denetimi (Mechanical Vibration, Shock and Condition Monitoring)
ISO/TC 108/SC 2 – Makinelere, Araçlara ve Yapılara Uygulanan Mekanik Titreşim ve Darbenin Ölçümü ve Değerlendirilmesi (Measurement and Evaluation of Mechanical Vibration and Shock as Applied to Machines, Vehicles and Structures)
 
MTC 166 : KALDIRMA PLATFORMLARI
CEN/TC 98 – Kaldırma Platformları (Lifting Platforms)
ISO/TC 214 – Kaldırma Platformları (Elevating Lifting Platforms)
 
BASINÇLI KAPLAR
Komite Sorumlusu : Ferhat ARSLAN (0312 416 64 10) standart6@tse.org.tr
 
MTC 179 : SİLİNDİRİK VE SU BORULU KAZANLAR/ATEŞLE TEMAS ETMEYEN BASINÇLI KAPLAR
CEN/TC 269 – Silindirik ve Su Borulu Kazanlar (Shell and water-tube boilers)
CEN/TC 54 – Ateşle Temas Etmeyen Basınçlı Kaplar (Unfired pressure vessels)
 
MTC 163 : MEKAN ISITICI CİHAZLARI – DAHİLİ ISITICI KAYNAĞI OLMAYAN
CEN/TC 130 – Mekan Isıtıcı Cihazları – Dahili Isıtıcı Kaynağı Olmayan (Space Heating Appliances Without Integral Heat Sources)
 
MTC 153 : POMPALAR
CEN/TC 197 – Pompalar (Pumps)
 
MTC 152 : ENDÜSTRİYEL VANALAR
CEN/TC 69 – Endüstriyel Vanalar (Industrial Valves)
 
MTC 147 : BİNALARDA HAVALANDIRMA
CEN/TC 156 – Binalarda Havalandırma (Ventilation for Buildings)
CEN/TC 228 – Binalarda Isıtma Sistemleri ve Su Bazlı Soğutma Sistemleri (Heating systems and water based cooling systems in buildings)
CEN/TC 371 – Binaların Enerji Performansı (Energy Performance of Buildings project group)
 
MTC 140 : SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA
CEN/TC 182 – Soğutma Sistemleri, Güvenliği ve çevresel şartlar (Refrigerating systems, safety and environmental requirements)
CEN/TC 113 – Isı Pompaları ve Havalandırma Birimleri (Heat pumps and air conditioning units)
ISO/TC 86 – Soğutma ve Havalandırma (Refrigeration and Air-conditioning)
ISO/TC 86/SC 1 – Soğutma Sistemleri İçin Güvenlik Gerekleri ve Çevresel Gerekler (Refrigeration and Air-conditioning)
ISO/TC 86/SC 6 – Soğutma Sistemleri İçin Güvenlik Gerekleri ve Çevresel Gerekler (Testing and rating of air-conditioners and heat pumps)
ISO/TC 86/SC 8 – Soğutucular ve Soğutucu Yağları (Refrigeration and Air-conditioning)
 
MTC 128 : GAZ YAKAN CİHAZLAR
CEN/TC 49 – Gaz Yakan Cihazlar (Gas Cooking Appliances)
ISO/TC 291 – Evde Kullanılan Gaz Yakan Cihazlar (Domestic Gas Cooking Appliances)
 
MTC 98 : EMNİYET VE KONTROL TERTİBATLARI GAZ BRÜLÖRLERİ VE GAZ YAKAN CİHAZLAR
CEN/TC 58 – Gaz ya da Sıvı Yakıt Yakan Cihazlar ve Brülörler için Güvenlik ve Denetim Araçları (Safety and Control Devices for Burners and Appliances Burning Gaseous or Liquid Fuels)
CEN/TC 236 – Sanayide Kullanılmayan Manuel Gaz Kesme Vanaları ve Belli Amaçlı Vanalar – Diğer Ürünler (Non Industrial Manually Operated Shut-Off Valves for Gas and Particular Combinations Valves-Other Products)
 
MTC 97 : MERKEZİ ISITMA KAZANLARI
CEN/TC 109 – Gazlı Yakıtlar Kullanılan Merkezi Isıtma Kazanları (Central heating Boilers using gaseous fuels)
CEN/TC 62 – Independent gas (Fired space heaters)
 
MTC 82 : METAL HORTUMLAR VE BAĞLANTI PARÇALARI
CEN/TC 342 – Metal hortum ve bağlantı parçaları (Metal hoses, hose assemblies, bellows and expansion joint introduction)
ISO/TC 5/SC 11 – Metal hortumlar ve genleşme bağlantıları (Metal hoses and expansion joints)
 
MTC 66 : LPG EKİPMANLARI VE AKSESUARLARI
CEN/TC 286 – Sıvılaştırılmış petrol gazı ekipmanları ve aksesuarları (Liquefied petroleum gas equipment and accessories)
 
MTC 61 : GAZ TÜPLERİ
CEN/TC 23 – Taşınabilir Gaz Tüpleri (Transportable gas cylinders)
ISO/TC 58 – Gaz tüpleri (Gas cylinders)
ISO/TC 58/SC 2 – Silindir teçhizatı (Cylinder fittings)
 
METALURJİ
Komite Sorumlusu : Ferhat ARSLAN (0312 416 64 10) standart6@tse.org.tr
 
MTC 73 : KAYNAKÇILIK
CEN/TC 121 – Kaynakçılık (Welding)
ISO/TC 44 – Kaynakçılık ve benzeri prosesler (Welding and allied processes)
ISO/TC 44/SC 3 – Kaynak sarf malzemeleri (Welding Consumables)
 
MTC 80 : TAHRİBATSIZ MUAYENE
CEN/TC 138 – Tahribatsız muayeneler (Non- destructive testing)
ISO/TC 135 – Tahribatsız muayeneler (Non-destructive testing)
 
MTC 102 : BAKIR VE BAKIR ALAŞIMLARI
CEN/TC 133 – Bakır ve Bakır Alaşımları (Copper and Copper Alloys)
ISO/TC 26 – Bakır ve Bakır Alaşımları (Copper and Copper Alloys)
 
Komite Sorumlusu : Hasan Emre KARADENİZ (0312 416 64 10) standart5@tse.org.tr
 
MTC 127 : BETONARME ÇELİKLER VE ÖNGERİLME ÇELİKLER
CEN/TC 459/SC 4 – Betonarme Çelikler ve Öngerilme Çelikler (Concrete Reinforcing and Prestressing Steels)
 
GIDA
Komite Sorumlusu : Uğur DEMİRCİ (0312 416 64 10) standart1@tse.org.tr
 
MTC 172 : ARI ÜRÜNLERİ
ISO/TC 34/SC 19 – Arı Ürünleri (Bee Products)
 
MTC 158 : YAĞLI TOHUMLAR VE HAYVANSAL VE BİTKİSEL YAĞLAR
CEN/TC 275 – Gıda Analizi – Horizontal Yöntemler (Food Analysis – Horizontal Methods)
CEN/TC 327 – Hayvan Yemleri – Örnekleme ve Analiz Yöntemleri (Animal Feeding Stuffs – Methods of Sampling and Analysis)
ISO/TC 34/SC 2 – Yağlı Tohumlar ve Meyveler ve Yağlı Tohum Küspesi (Oleaginous Seeds and Fruits and Oilseed Meals)
ISO/TC 34/SC 11 – Hayvansal ve Bitkisel Yağlar (Animal and Vegetable Fats and Oils)
 
MTC 42F : MİKROBİYOLOJİ
ISO/TC 34/SC 9 – Mikrobiyoloji (Microbiology)
 
MTC 42D : ÇAY
ISO/TC 34/SC 8 – Çay (Tea)
 
ZİRAAT
Komite Sorumlusu : Ferhat ARSLAN (0312 416 64 10) standart6@tse.org.tr
 
MTC 134 : TARIM VE ORMANCILIK İÇİN MAKİNELER VE TRAKTÖRLER
CEN/TC 144 – Tarım ve Ormancılık için Makineler ve Traktörler (Tractors and machinery for agriculture and forestry)
ISO/TC 23 – Tarım ve Ormancılık için Makineler ve Traktörler (Tractors and machinery for agriculture and forestry)
ISO/TC 293 – Yem Makinaları (Feed Machinery)
 
Komite Sorumlusu : Uğur DEMİRCİ (0312 416 64 10) standart1@tse.org.tr
 
MTC 92 : TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ
CEN/TC 437 – Elektronik sigaralar ve e-sıvılar (Electronic Cigarettes and e-Liquids)
ISO/TC 126 – Tütün ve tütün ürünleri (Tobacco and Tobacco Products)
ISO/TC 126/SC2 – Yaprak tütün (Leaf Tobacco)
 
MTC 42B : MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİ
ISO/TC 34/SC 3 – Meyve ve sebze ürünleri (Fruit and vegetable products)
 
MTC 42A : TARIMSAL GIDA ÜRÜNLERİ
ISO/TC 34 – Gıda ürünleri (Food products)
 
KİŞİSEL KORUYUCU VE OYUN ALANI DONANIM
Komite Sorumlusu : Uğur DEMİRCİ (0312 416 64 10) standart1@tse.org.tr
 
MTC 107 : SPOR, ÇOCUK OYUN ALANI VE DİĞER EĞLENCE TESİSLERİ VE EKİPMANLARI
CEN/TC 136 – Spor, çocuk oyun alanı ve diğer eğlence tesisleri ve ekipmanı (Sports, playground and other recreational facilities)
 
MTC 106 : BİSİKLET
CEN/TC 333 – Bisiklet (Cycles)
ISO/TC 149 – Bisiklet (Cycles)
 
MTC 7 : ÇOCUK KULLANIM, BAKIM EŞYALARI VE OYUNCAK GÜVENLİĞİ (GÜVENLİK DAHİL)
CEN/TC 252 – Çocuk bakım ve kullanım eşyaları (Child Use and care articles)
CEN/TC 52 – Oyuncakların güvenliği (Safety of toys)
ISO/TC 181 – Oyuncakların güvenliği (Safety of toys)
 
MTC 60 : KİŞİSEL GÜVENLİK – KORUYUCU GİYSİLER
CEN/TC 79 – Koruyucu solunum cihazları (Respiratory protective devices)
CEN/TC 85 – Göz koruma ekipmanları (Eye protective equipment)
CEN/TC 158 – Başın korunması (Head protection)
CEN/TC 159 – İşitme koruyucuları (Hearing protectors)
CEN/TC 160 – İş kemerleri de dahil yüksekten düşmeye karşı koruma (Protection against falls from height including working belts)
CEN/TC 161 – Ayak ve bacak koruyucuları (Foot and leg protectors)
CEN/TC 162 – El ve omzun korunması ve cankurtaran yelekleri de dahil koruyucu giysiler (Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets)
ISO/TC 94 – Kişisel güvenlik – Koruyucu giysi ve ekipmanlar (Personal safety – Protective clothing and equipment)
 
YANGIN
Komite Sorumlusu : Hasan Emre KARADENİZ (0312 416 64 10) standart5@tse.org.tr
 
MTC 143 : YANGIN TEHLİKESİ DENEYİ
CLC/SR 90 – Süper İletkenlik (Superconductivity)
IEC/TC 89 – Yangın Tehlikesi Deneyi (Fire Hazard Testing)
 
MTC 96 : YANGIN-YANGINLA MÜCADELE CİHAZLARI-ALARM VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
CEN/TC 70 – Yangınla mücadele cihazlarinin elle kullanılan aksamı (Manual means of fire fighting equipment)
CEN/TC 72 – Yangin algılama ve yangın alarm sistemleri (Fire detection and fire alarm systems)
CEN/TC 127 – Binalarda Yangın Güvenliği (Fire Safety in buildings)
CEN/TC 191 – Sabit yangin söndürme sistemleri (Fixed firefighting systems)
CEN/TC 192 – Yangında Kullanıla Ekipmanlar(Fire service equipment)
ISO/TC 92 – Yangın güvenliği (Fire Safety)
ISO/TC 92/SC 1 – Yangın başlangıcı ve büyümesi (Fire initiation and growth)
ISO/TC 92/SC 2 – Yangın Önleme (Fire containment)
ISO/TC 92/SC 4 – Yangın Güvenliği Mühendisliği (Fire safety engineering)
ISO/TC 21/SC 8 – Gaz Kullanarak Yangın Söndürme Sistemleri ve Gazlı Ortam (Gaseous media and firefighting systems using gas)
 
Komite Sorumlusu : Ferhat ARSLAN (0312 416 64 10) standart6@tse.org.tr
 
MTC 146 : ÇAKMAKLAR
CEN/TC 355 – Çakmaklar (Lighters)
 
AMBALAJLAMA
Komite Sorumlusu : Uğur DEMİRCİ (0312 416 64 10) standart1@tse.org.tr
 
MTC 85 : AMBALAJLAMA
CEN/TC 261 – Ambalajlama (Packaging)
ISO/TC 122 – Ambalajlama (Packaging)
ISO/TC 122/SC 3 – Ambalajlama, paketler ve birim yükleri için performans gereklilikleri ve deneyler (Performance requirements and tests for means of packaging, Packaging unit)
 
MTC 99 : GIDA MADDELERİYLE TEMAS EDEN MALZEMELER
CEN/TC 194 – Gıda maddeleriyle temas eden malzemeler (Utensils in contact with food)
ISO/PC 320 – Sofra takımı, hediyelik eşya, mücevher ve armatürler, camdan yapılmış – Cam netliği – Sınıflandırma ve test yöntemi (Tableware, giftware, jewellery and luminaries, made of glass – Glass clarity – Classification and test method)
ISO/TC 166 – Yiyeceklerle temas eden seramik, cam ve cam seramik eşyalar (Ceramic ware, glassware and glass ceramic ware in contact with food)
ISO/TC 186 – Çatal, kaşık, bıçak ve dekoratif metal sofra takımları (Cutlery and table and decorative metal hollow – ware)
ISO/TC 166 – Yiyeceklerle temas eden seramik, cam ve cam seramik esyalar (Ceramic ware, glassware and glass ceramic ware in contact with food)
ISO/TC 186 – Çatal, kaşık, bıçak ve dekoratif metal sofra takımları (Cutlery and table and decorative metal hollow – ware)
 
YÖNETİM SİSTEMLERİ
Komite Sorumlusu : Hatice YILMAZ (0312 416 62 21) standart7@tse.org.tr
 
MTC 183 : TESİS YÖNETİMİ
CEN/TC 348 – Tesis Yönetimi (Facility Management)
ISO/TC 267 – Tesis Yönetimi (Facility Management)
ISO/TC 251 – Varlık Yönetimi (Asset management)
 
Komite Sorumlusu : Sibel SAĞ (0312 416 63 51) standart9@tse.org.tr
 
MTC 139 : İNOVASYON YÖNETİMİ
CEN/TC 389 – İnovasyon Yönetimi (Innovation Management)
ISO/TC 279 – İnovasyon Yönetimi (Innovation Management)
 
MTC 135 : İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ
ISO/TC 283 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri (Occupational health and safety management systems – Requirements)
 
MTC 132 : RİSK YÖNETİMİ
ISO/TC 262 – Risk Yönetimi (Risk Management)
ISO/TC 292 – Güvenlik ve esneklik (Security and resilience)
 
MTC 118 : KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ
ISO/TC 69/SC 8 – Yeni teknoloji ve ürün geliştirilmesi için istatiksel ve ilgili metodolojinin uygulanması (Application of statistical and related methodology for new technology and product development)
 
MTC 101 : UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ
ISO/CASCO – Uygunluk Değerlendirme Komitesi (Committee on conformity assessment)
 
MTC 45 : ÇEVRE YÖNETİM SİSTMELERİ
ISO/TC 207 – Çevre Yönetimi (Environmental Management)
ISO/TC 207/SC 1 – Çevre Yönetim Sistemleri (Environmental management systems)
ISO/TC 207/SC 7 – Sera Gazı Yönetimi ve İlgili Faaliyetler (Greenhouse Gas Management and Related Activities)
 
MTC 44 : KALİTE YÖNETİMİ VE SİSTEMLERİ
ISO/TC 176 – Kalite Yönetimi ve kalite güvencesi (Quality Management and quality assurance)
ISO/TC 176/SC 1 – Kavramlar ve terminoloji (Concepts and terminology)
ISO/TC 176/SC 2 – Kalite sistemleri (Quality Sysytems)
ISO/TC 176/SC 3 – Destek teknolojileri (Supporting technologies)
 
Komite Sorumlusu : Pınar ARSLAN standart8@tse.org.tr
 
MTC 118 : KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ
ISO/TC 69/SC 8 – Yeni teknoloji ve ürün geliştirilmesi için istatiksel ve ilgili metodolojinin uygulanması (Application of statistical and related methodology for new technology and product development)
 
Komite Sorumlusu : Uğur DEMİRCİ (0312 416 64 10) standart1@tse.org.tr
 
MTC 46 : TIBBİ CİHAZLAR – KALİTE YÖNETİMİ
ISO/TC 210 – Tibbi cihazların kalite yönetimi ve genel yönleri (Quality Management and corresponding general aspects for medical devices)
 
ENERJİ VE ENERJİ SİSTEMLERİ
Komite Sorumlusu : Uğur DEMİRCİ (0312 416 64 10) standart1@tse.org.tr
 
MTC 156 : GÜNEŞ ENERJİSİ
CEN/TC 312 – Termal Güneş Sistemleri ve Bileşenleri (Thermal Solar Systems and Components)
ISO/TC 180 – Güneş Enerjisi (Solar Energy)
ISO/TC 180/SC 1 – İklim – Ölçüm ve Veri(Climate – Measurement and Data)
ISO/TC 180/SC 4 – Termal Performans, Güvenilirlik ve Dayanıklılık (Systems – Thermal Performance, Reliability and Durability)
 
Komite Sorumlusu : Fatma Beyhan ALTUNOK (0312 416 64 43) standart4@tse.org.tr
 
MTC 150 : RÜZGAR ENERJİSİ
CLC/TC 88 – Rüzgar Türbinleri (Wind Turbines)
IEC/TC 88 – Rüzgar Türbinleri (Wind Turbines)
 
MTC 116 : SOLAR FOTOVOLTAİK ENERJİ SİSTEMLERİ
CLC/TC 82 – Solar fotovoltaik enerji sistemleri (Solar photovoltaic energy systems)
IEC/TC 82 – Solar fotovoltaik enerji sistemleri (Solar photovoltaic energy systems)
 
Komite Sorumlusu : Hasan Emre KARADENİZ (0312 416 64 10) standart5@tse.org.tr
 
MTC 120 : HİDROJEN TEKNOLOJİLERİ
CLC/SR 105 – Yakıt Pili Teknolojileri (Fuel Cell Technologies)
ISO/TC 197 – Hidrojen Teknolojileri (Hydrogen Technologies)
IEC/TC 105 – Yakıt hücresi Teknolojileri (Fuel cell Technologies)
 
Komite Sorumlusu : Ferhat ARSLAN (0312 416 64 10) standart6@tse.org.tr
 
MTC 170 : MEKANİK ÜRÜNLER / EKOSİSTEM METODOLOJİSİ
CEN/TC 406 – Mekanik Ürünler/Ekosistem Metodolojisi (Mechanical Products/Ecodesign Methodology)
 
ORMAN VE ORMAN ÜRÜNLERİ
Komite Sorumlusu : Hasan Emre KARADENİZ (0312 416 64 10) standart5@tse.org.tr
 
MTC 133 : ODUN VE ODUN ÜRÜNLERİ
CEN/TC 38 – Odun ve Ahşap Esaslı Ürünlerin Dayanıklılığı – Yapı (Durability of wood and wood-based products-structure)
CEN/TC 112 – Ahşap Esaslı Levhalar (Wood-based panels)
CEN/TC 175 – Yuvarlak Odun ve Kereste (Round and sawn timber)
ISO/TC 89 – Ahşap Esaslı Levhalar (Wood-based panels)
ISO/TC 218 – Ahşap (Timber)
 
MTC 13 : AHŞAP YAPILAR
CEN/TC 124 – Ahşap yapılar (Timber structures)
ISO/TC 165 – Ahşap yapılar (Timber structures)
 
MTC 157 : MOBİLYA
CEN/TC 207 – Mobilya (Furniture)
ISO/TC 136 – Mobilya (Furniture)
 
SAĞLIK
Komite Sorumlusu : Uğur DEMİRCİ (0312 416 64 10) standart1@tse.org.tr
 
MTC 165 : TEMİZODA TEKNOLOJİLERİ
CEN/TC 243 – Temizoda Teknolojileri (Cleanroom Technology)
ISO/TC 209 – Temizoda Teknolojileri (Cleanrooms and associated controlled environments)
 
MTC 137 : KURTARMA SİSTEMLERİ
CEN/TC 239 – Kurtarma Sistemleri (Rescue Systems)
 
MTC 100 : TIBBİ AMAÇLI STERİLİZATÖRLER VE STERİLİZASYON
CEN/TC 102 – Tibbi amaçlı kullanılan sterilazitörler (Sterilizers for medical purpose)
CEN/TC 204 – Tibbi cihazlarda sterilizasyon (Sterilization of medical devices)
 
Komite Sorumlusu : Hatice YILMAZ (0312 416 62 21) standart7@tse.org.tr
 
MTC 189 : TIBBİ CİHAZLARIN BİYOLOJİK VE KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ
ISO/TC 194 – Tıbbi Cihazların Biyolojik ve Klinik Değerlendirmesi (Biological and Clinical Evaluation of Medical Devices)
CEN/TC 206 – Tıbbi ve Diş Malzemeleri ve Cihazlarının Uygunluğu (Biological and Clinical Evaluation of Medical Devices)
 
MEDİKAL
Komite Sorumlusu : Fatma Beyhan ALTUNOK (0312 416 64 43) standart4@tse.org.tr
 
MTC 167 : MEDİKAL UYGULAMALARDA ELEKTRİK EKİPMANLARI
CLC/TC 62 – Medikal Uygulamalarda Elektrik Ekipmanları (Electrical equipment in medical practice)
IEC/TC 62 – Medikal Uygulamalarda Elektrik Ekipmanları (Electrical equipment in medical practice)
 
Komite Sorumlusu : Uğur DEMİRCİ (0312 416 64 10) standart1@tse.org.tr
 
MTC 197 : TIBBİ GÖRÜNTÜLEMEDEKİ HASTA SÜRECİ YÖNETİMİNDE KALİTE
CEN/TC 470 – Tıbbi Görüntülemedeki Hasta Süreci Yönetiminde Kalite (Quality along the patient pathway in medical imaging)
 
MTC 119 : ESTETİK CERRAHİ HİZMETLERİ
CEN/TC 403 – Estetik cerrahi hizmetleri (Aesthetic surgery services)
 
MTC 95 : AKTİF OLMAYAN TIBBİ CİHAZLAR VE CERRAHİ İMPLANTLAR
CEN/TC 205 – Aktif olmayan tibbi cihazlar (Non active medical devices)
CEN/TC 285 – Cerrahi implantlar (Non-active surgical implants/ Implants for Surgery)
ISO/TC 150 – Cerrahi implantlar (Implants for Surgery)
 
MTC 48 : KLİNİK LABORATUAR TESTLERİ VE İN VİTRO TESHİS TEST SİSTEMLERİ
CEN/TC 140 – In vitro teşhis tıbbi cihazlar (In vitro diagnostic medical devices)
ISO/TC 212 – Klinik laboratuar testleri ve in vitro teşhis test sistemleri (Clinical Laboratory testing and in vitro diagnostic test systems)
 
TEKSTİL
Komite Sorumlusu : Uğur DEMİRCİ (0312 416 64 10) standart1@tse.org.tr
 
MTC 89 : DERİ
CEN/TC 289 – Deri (Leather)
ISO/TC 120 – Deri (Leather)
ISO/TC 120/SC 1 – Ham Deri (Raw hides and skins including pickled pelts)
ISO/TC 120/SC 2 – Tabaklanmış deri (Tanned leather)
ISO/TC 120/SC 3 – Deri Ürünleri (Leather products)
 
MTC 76 : TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ
CEN/TC 248 – Tekstil ve tekstil ürünleri (Textiles and textile products)
ISO/TC 38 – Tekstil (Textiles)
ISO/TC 38/SC 1 – Renkli dokumalar ve renk vericiler için deneyler (Tests for coloured textile and colorants)
ISO/TC 38/SC 2 – Leke çıkarma, apreleme ve su dayanıklılığı deneyleri (Cleansing, finishing and water resistance tests)
ISO/TC 133 – Giysi bedenleri sistemleri- bedenlerin tespiti, beden ölçüm metotları ve dijital prova (Clothing sizing systems – size designation, size measurement methods and digital fittings)
 
Komite Sorumlusu : Hasan Emre KARADENİZ (0312 416 64 10) standart5@tse.org.tr
 
MTC 155 : YER DÖŞEMELERİ
CEN/TC 134 – Elastik, Tekstil ve Laminant Yer Döşemeleri (Resilient, textile and laminate floor coverings)
ISO/TC 219 – Yer Döşemeleri (Floor Coverings)
 
SOSYAL HİZMETLER
Komite Sorumlusu : Pınar ARSLAN standart8@tse.org.tr
 
MTC 168 : REHBER KÖPEKLER
CEN/TC 452 – Rehber Köpekler (Assistance Dogs)
 
Komite Sorumlusu : Sibel SAĞ (0312 416 63 51) standart9@tse.org.tr
 
MTC 191 : EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ
ISO/TC 232 – Eğitim ve Öğretim Hizmetleri (Education and Learning Services)
 
MTC 130 : İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
ISO/TC 260 – İnsan Kaynakları Yönetimi (Human Resource Management)
 
MTC 43 : FİNANSAL HİZMETLER
ISO/TC 68 – Finansal Hizmetler (Financial Services)
ISO/TC 68/SC 8 – Finansal Hizmetler için Referans Veriler (Reference Data for Financial Services)
 
Komite Sorumlusu : Hatice YILMAZ (0312 416 62 21) standart7@tse.org.tr
 
MTC 83 : TURİZM VE İLGİLİ HİZMETLER
CEN/TC 329 – Turizm Hizmetleri (Tourism services)
ISO/TC 228 – Turizm ve İlgili Hizmetler (Tourism and related services)
 
ULAŞIM
Komite Sorumlusu : Hasan Emre KARADENİZ (0312 416 64 10) standart5@tse.org.tr
 
MTC 145 : DEMİRYOLU UYGULAMALARI
CEN/TC 256 – Demiryolu Uygulamaları (Railway Applications)
 
Komite Sorumlusu : Uğur DEMİRCİ (0312 416 64 10) standart1@tse.org.tr
 
MTC 198 : HAFRİYAT MAKİNALARI
ISO/TC 127 – Hafriyat Makinaları (Earth-moving Machinery)
 
MTC 192 : ELEKTRİKLE ÇALIŞAN ARAÇLAR
ISO/TC 22/SC 37 – Elektrikle Çalışan Araçlar (Electrically Propelled Vehicles)
 
Komite Sorumlusu : Fatma Beyhan ALTUNOK (0312 416 64 43) standart4@tse.org.tr
 
MTC 181 : E-KAYKAY
CEN/TC 354 – İnsanların, Malların ve İlgili Tesislerin Taşınması için Hafif Motorlu Araçlar ve Karayolu Kullanımı için Tip Onayına Tabi Olmayan Araçlar (Light Motorized Vehicles for the Transportation of Persons and Goods and Related Facilities and not Subject to Type-Approval for On-Road Use)
ISO/TC 68/SC 4 – Kişisel Elektrikli Taşıyıcılar (Personal e-Transporters (PeTs))
 
NÜKLEER
Komite Sorumlusu : Hatice YILMAZ (0312 416 62 21) standart7@tse.org.tr
 
MTC 160 : NÜKLEER ENERJİ, NÜKLEER TEKNOLOJİLER VE RADYOLOJİK KORUNMA
CEN/TC 430 – Nükleer Enerji, Nükleer Teknolojiler ve Radyolojik Korunma (Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection)
ISO/TC 85 – Nükleer Enerji, Nükleer Teknolojiler ve Radyolojik Korunma (Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection)
ISO/TC 85/SC 2 – Radyolojik Korunma (Radiological protection)
ISO/TC 85/SC 6 – Reaktör Teknolojisi (Reactor technology)
 
TERCÜME
Komite Sorumlusu : Hasan Emre KARADENİZ (0312 416 64 10) standart5@tse.org.tr
 
MTC 112 : ÇEVİRİ HİZMETLERİ
ISO/TC 37 – Terminoloji ve diğer lisan ve içerik kaynakları (Terminology and other language and content resources)
ISO/TC 37/SC 1 – İlkeler ve yöntemler (Principles and methods)
ISO/TC 37/SC 2 – Terim sözlük bilimi ve sözlük bilimi çalışma yöntemleri (Terminographical and lexicographical working methods)
ISO/TC 37/SC 3 – Terminoloji, bilgi ve içerik yönetimi için sistemler (Systems to manage terminology, knowledge and content)
ISO/TC 37/SC 5 – Tercüme, sözlü çeviri ve ilgili teknolojiler (Translation, interpreting and related technology)
 
HAVACILIK VE UZAY
Komite Sorumlusu : Hasan Emre KARADENİZ (0312 416 64 10) standart5@tse.org.tr
 
MTC 174 : HAVACILIK VE UZAY
ISO/TC 20 – Hava Taşıtları ve Uzay Araçları (Aircraft and Space Vehicles)
ISO/TC 20/SC 16 – İnsansız Hava Araçları Sistemleri (Unmanned Aircraft Systems)
CEN ASD-STAN – Uzay Havacılığı (Aerospace)
CEN/CLC/JTC 5 – Uzay (Space)
 
Komite Sorumlusu : Pınar ARSLAN standart8@tse.org.tr
 
MTC 182 : SİVİL HAVA TAŞITLARINDA HAVA KALİTESİ – KİMYASAL BİLEŞENLER
CEN/TC 436 – Sivil Hava Taşıtlarında Kabin Hava Kalitesi – Kimyasal Bileşenler (Cabin Air Quality on civil aircraft – Chemical Agents)
 
EKONOMİ
Komite Sorumlusu : Sibel SAĞ (0312 416 63 51) standart9@tse.org.tr
 
MTC 184 : DÖNGÜSEL EKONOMİ
ISO/TC 323 – Döngüsel Ekonomi (Circular Economy)
 
KUANTUM
Komite Sorumlusu : Uğur DEMİRCİ (0312 416 64 10) standart1@tse.org.tr
 
MTC 200 : KUANTUM TEKNOLOJİLERİ
CEN/CLC/JTC 22 – Kuantum Teknolojileri (Quantum Technologies)