Standardizasyon Hizmetleri

Türk Standartları Enstitüsü, Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Doküman Satış ve Enformasyon Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan ve yayımlanan bütün Türk Standartlarının ve anlaşmalı standart kuruluşlarının standartlarının satışını yapmaktadır.

Standardizasyon, tüm tarafların katkı ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemidir. Standardizasyon uygulamalarında temel doküman standartlardır.

Standartlar, ilgili tüm tarafların katılımıyla oluşturulmuş, üzerinde uzlaşma sağlanmış, ortak ve tekrar eden kullanımlar için hazırlanan, yetkili bir kurumca onaylanmış, uygulanması zorunlu olmayan dokümanlardır. Özel sektör, KOBİler, üniversiteler, kamu, dernek ve birlikler gibi sivil toplum örgütleri ilgili paydaşlar arasında yer almaktadır. Ürün, hizmet, proses ve tesisler için güvenlik ve kalite gereklerini oluşturmak, süreçleri (imalat, yönetim vb.) iyileştirmek, teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak, ticari engelleri kaldırmak, yeni pazarlara açılımı sağlamak, çevreyi korumak, can ve mal emniyetini sağlamak gibi amaçlar için hazırlanırlar. Standartlar, insan sağlığını, can ve mal güvenliğini ön plânda tutan, ürünlerin bir örnek, kaliteli, kullanım amacına elverişli ve özellikle ekonomik olarak üretilmelerini öngören, bilimsel, teknik ve deneysel çalışmaların kesinleşmiş sonuçlarını esas alan doğrulukları ispatlanmış dokümanlardır.

Yabancı Standard Satışı
Türk Standardları Enstitüsü, Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Doküman Satış ve Enformasyon Müdürlüğü yabancı standard satışları ile, Türk Sanayicisine ihracatını yapacakları ürünlerde yabancı ülkelerin aradığı standardları temin etmek suretiyle yardımcı olmaktadır.
Yabancı standardlar ile çeşitli standard kuruluşlarından elektronik ortamda temin edilen standardların mektup, telefon, faks, e-mail veya kişisel olarak müracaat eden istek sahibine satışı yapılmakta, gerektiğinde diğer ülke standardları yurt dışından getirtilmektedir. DIN, ISO, BSI, ASTM,AFNOR,GOST R ve IEC standardlarına elektronik ortamda indirilerek kısa sürede ulaşılabilmektedir.

Ayna Komiteler için tıklayınız.

Ayna Komite Başvurusu için tıklayınız.

Standart Arama için tıklayınız.

Güncellenmektedir.

Standard-Net sistemine giriş:https://intweb.tse.org.tr/Yetki/Login/Login.aspx?Durum=TR

Not:aboneliklerde sistemde sepete eklendiği andaki fiyat geçerlidir

Türk Standartları ve diğer dokümanlar hakkında hemen bilgi verilmekte, araştırılması zaman alacak olan taleplerde ise e-posta, faks ve yazışma ile dokümanların temini sağlanmaktadır. Yazışma veya faks yoluyla sipariş olunan dokümanlar, en kısa sürede ilgili yazı veya faturasıyla birlikte kargo ile yazışma adresinize gönderilmektedir. Elektronik posta yolu ile gelen sorularınızda en kısa zamanda cevaplandırılmaktadır.

Standartlarla ilgili verilen fiyat teklifleri 7 gün geçerlidir.

Güncelleme Yapılmaktadır.

TSE Necatibey Cad. No:112 Bakanlıklar/ANKARA
Fatura Sorumlusu:0312 416 63 16
Tel :  440873
Faks: (0.312) 416 64 39
e-mail: dokumansatis@tse.org.tr

Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler